Liv i Balans - psykoterapi

   Välkommen till Satu Olsson

 

 
  

Livet är föränderligt– det kan vara svårt att hitta balans i vardagen.

 
  windsurf.jpg
  
Vad är psykoterapi?
Samtal som läker. Man behandlar psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.
Vad?
Anledningen kan vara att man mår dåligt.  Det kan handla om depression, utmattning/stress eller ångest.
Det kan röra sig om kroppsliga besvär som smärta, mag- och tarmbesvär (IBS), svettningar, sexuella problem, andningssvårigheter.
Relationsproblem på olika sätt: i parförhållandet, stanna eller gå, barn-föräldrar i alla åldrar, förbjuden kärlek
Förändringar i livet kan vara problematiska; uppsägning, skilsmässa, sjukdom, pensionering.
Traumahändelser: mobbning, övergrepp, hot.
Hur?
Du kontaktar mig och vi bokar en lämplig tid. Bra att träffas några gånger för att ringa in problemet.
Under tiden har vi möjlighet att lära känna varandra: det är viktigt att det känns bra för båda.
 

Liv i balans handlar inte om att ha en perfekt balans, snarare om att lära sig balansera!

 

Men terapin då? ....läs mer...