Liv i Balans - psykoterapi

   Välkommen till Satu Olsson

 

 
  

Livet är föränderligt– det kan vara svårt att hitta balans i vardagen.

 
  windsurf.jpg
  
Vad är psykoterapi?
Man behandlar psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder, främst samtal.
 
När?
När man känner att man inte kommer vidare på egen hand – då är det klokt att söka hjälp!
Vad?
Anledningen kan vara att man mår dåligt.  Det kan handla om depression, utmattning/stress eller ångest.
Det kan röra sig om kroppsliga besvär som smärta, mag- och tarmbesvär (IBS), svettningar, sexuella problem, andningssvårigheter.
Relationsproblem på olika sätt: i parförhållandet, stanna eller gå, barn-föräldrar i alla åldrar, förbjuden kärlek
Förändringar i livet kan vara problematiska; uppsägning, skilsmässa, sjukdom, pensionering.
Traumahändelser: mobbning, övergrepp, hot.
Hur?
Du kontaktar mig och vi bokar en lämplig tid. Bra att träffas några gånger för att ringa in problemet.
Under tiden har vi möjlighet att lära känna varandra: det är viktigt att det känns bra för båda.
 

Liv i balans handlar inte om att ha en perfekt balans, snarare om att lära sig balansera!

 

Men terapin då? ....läs mer...