Pris och villkor

 

Det första samtalet

Vi kartlägger din situation och du har möjlighet att berätta om det som är svårt. Tillsammans  kommer vi fram till en gemensam målsättning för det terapeutiska arbetet.

 
Sekretess och Tystnadsplikt

All personal inom hälso- och sjukvården både inom offentlig och privat vård omfattas av tystnadsplikten och sekretesslagen.  Det betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller privata situation utan att du själv har godkänt det.  Detta gäller även din journal. 

 

Avbokningar och pris

Avbokningar ska göras senast 24 timmar innan besökstiden. Individuell prissättning.