Terapin då?

 

Syftet är att någonting i livet skall bli annorlunda…känslor, tankar, handlingar/beteenden. 

Samtal som förändrar: att tillsammans med annan person reflektera, undersöka och samtala om det som är svårt hjälper.  Att få sätta ord på sina känslor, söka efter mönster från det förflutna som ställer till det i nuet och bli medveten om dem förändrar en. Man hittar nya sätt och får nya verktyg.

Forskningen visar att psykoterapi är mycket verksamt och potent behandlingsmetod, många får god hjälp. Behandlingsriktlinjer bör vara evidensbaserade.

 

london09008.jpg

Min inriktning

Mitt arbetssätt är integrativt: jag sammanför och förenar olika metoder.  Min grundutbildning är relationell psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag.

Jag erbjuder

  • Orienterande samtal (2-4 ggr), konsultation, rådgivning
  • Stödjande samtal, vid till exempel akut kris
  • Korttidspsykoterapi, med tydligt och avgränsat fokus (5-12 ggr)
  • Psykoterapi – kortare eller längre tid (samtal,kroppspsykoterapi )
  • Parterapi
  • Handledning

Mina redskap

Relationell psykoterapi

Kognitiv psykoterapi/kognitiv beteendeterapi (KPT/KBT)

Affektfokuserad korttidsterapi/affektfobibehandling

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)

Basal kroppskännedom (BK) 

Mindfulness

EMDR-behandling, Eye movement desensitisation and reprocessing

Klinisk hypnos

Lifespan Integration (LI)

 

 

Om mig...läs mer